Curriculum Vitae

Lars-Erik Østerud

Lars-Erik Østerud
Adresse:Øllinga 11Født.dato:15/02-1968
Postadr:3057 SolbergelvaE-post:
Telefon:906 98 710Webside:https://www.osterud.name
CV har lenker til firmaer og informasjon, samt til vitnemål, attester, kursbevis og referanser i [klammer].
CV kan også lastes ned i PDF-format, som er bedre egnet til utskrifter og som vedlegg [CV i PDF-format].

Resymé
Jeg er født i 1968 og var ferdig utdannet fra Datahøgskolen i Oslo i 1994. Etter det jobbet jeg i ErgoGroup
med ReadSoft sine løsninger for skanning og tolking av data fra skjemaer og fakturaer. Jeg har vært med på å
installere store skannerløsninger hos bl.a. Norsk Gallup, MMI, Gjensidige, SSB, Posten, Folkehelseinstituttet,
Trafikketaten, Oslo kommune, Forsvaret, mange e-verk og på laboratoriene til Sykehuset Innlandet og Fürst.
De siste årene i ErgoGroup jobbet jeg med installasjon og support på NOARK5 arkivsystemet ePhorte.
Mitt ”livsverk” var nok likevel integrasjonen mellom ErgoGroup sitt valgsystem og ReadSoft Forms. Eloptel
var en løsning som de fleste av landets fylker og kommuner brukte i 15 år for å skanne og tolke stemmesedler.
Her var jeg med på både integrasjon/programmering, testing, dokumentasjon, design av stemmesedler,
installasjon og kurs ute hos kunder, og on-site support ute hos kunder på valgnatten og dagene etterpå.
Disse aktivitetene har gitt meg stor innsikt og erfaring med alle typer Windows servere, klienter og hardware,
med skannerprogramvare, de fleste typer dokumentskannere, og med nettverk og forskjellige databaser.
Siden 2012 har jeg jobbet som arkivleder i Nedre Eiker kommune. I tillegg til å være systemansvarlig for
ePhorte har jeg jobbet med brukerveiledninger, skriveregler/oppslagsverk, opplæring, statistikk, innføring
av NOARK5 kjerne på fagsystemer, og innføring av digital post (SvarUt) for ePhorte og fagsystemer.
Har også erfaring med å bygge, oppgradere og reparere PCer og elektronikk, og jeg lærer meg lett nye ting.
Jeg bruker min kunnskap og erfaring innen brukergrensesnitt og brukerdeltagelse når jeg utvikler programmer,
og når jeg lager sjekklister og brukerdokumentasjon, for å få det så oversiktlig og brukervennlig som mulig.
Jeg er ærlig og pliktoppfyllende, liker å jobbe med mennesker (i grensesnittet mellom maskin og menneske),
stiller opp ved behov, er praktisk og effektiv, liker utfordringer, og jeg gir meg aldri før jeg finner en løsning.

Arbeid og annen praktisk erfaring
2012-2018Nedre Eiker kommune: Arkivleder med ansvar for arkivsystemet ePhorte, brukerveiledninger,
skriveregler/oppslagsverk, opplæring, statistikk, eInnsyn, skanning med PixEdit og innføring
av NOARK5 på fagsystemer og av digital post (SvarUt) for ePhorte og fagsystemer [attest].
1994-2011EDB ErgoGroup, ErgoGroup, ErgoEphorma, Ephorma, Posten SDS og Statens DataSentral:
ReadSoft Forms skjemaskanning med ocr/icr. ReadSoft Invoices fakturaskanning med ocr/icr.
ePhorte arkivsystem; .Net, Noark-5, MS SQL, Oracle, PixEdit skanning og PDF-konvertering.
Utviklet Eloptel; integrasjon for skanning/tolking av stemmesedler ved kommune/stortingsvalg.
Utvikling, dok, installasjon, kurs og support. Servere, databaser, nettverk, klienter og skannere.
Utviklingsverktøy: Borland Delphi, Visual Basic og VBA. Detaljer i [sluttattest] og [referanser].
1993-1994NHI-Datahøgskolen: Studentassistent i Grunnleggende databehandling, Pascal, Cobol, C++
Assistent for systemansvarlig, drift/vedlikehold av PCer i Novell-nett med UNIX servere [attest].
1993Forsvaret, Hærstaben: Eksternprosjekt siste semester ved NKI Datahøgskolen [attest].
1992-1993NKI Datahøgskolen: Studentassistent i Pascal og Cobol [attest].
1991-Atari Corporation Scandinavia og Benelux: Utvikler på GEM, TOS, Pascal og 68000 [avtale].
1989-1994Bærum Kommune, Dønski Sykehjem: Vaktmester og varebilsjåfør i helger, ferier etc [attest].
1984-1990Bærum Kommune, Vannverket: På timebasis (til sammen 13 mnd) med diverse arbeid [attest].
1981-1992Asker og Bærums Budstikke: Avisbud [attest].

Utdannelse, kurs og sertifiseringer
2012-2013Arkivakademiet: Arkivutdanning hos Riksarkivet. Grunnenhet [vitnemål].
2007Dicom Norge: Kofax VRS (Virtual ReScan) Technical Certification [kursbevis].
2004ReadSoft Norge: Kurs i ReadSoft Eyes & Hands for Invoices 5.3 [kursbevis].
2004Canon Norge: DIMS sertifisering for salg av Canon dokumentskannere [kursbevis].
1997NetCenter: Microsoft MCPS Windows NT Server and Workstation [kursbevis].
1994Data & Research Services: Service av DRS og Kaiser OMR-lesere og AEG OCR-leser.
1993-1994NHI-Datahøgskolen: 1-årig påbyggingsstudium, Diplomstudiet, Diplomkandidat [vitnemål]:
C++, objektorientert systemutvikling, systemforvaltning, brukerdeltagelse, brukergrensesnitt.
1991-1993NKI Datahøgskolen: 2-årig heltidsstudium på DH-nivå, Datahøgskolekandidat [vitnemål]:
Cobol, Pascal, anaylse, design, datamodellering, operativsystem, datakommunikasjon.
1988-1990Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo: Simula, 68000 maskinspråk [karakterutskrift].
1984-1987Valler videregående skole: 3-årig naturfaglinje med EDB linjefag [vitnemål].
1975-1984Bryn barneskole og Hauger ungdomsskole: Grunnskole [vitnemål].

Militærtjeneste og tillitsverv
2005-2009El & IT Forbundet hos ErgoGroup: Plasstillitsvalgt i avdeling for Offentlige Løsninger.
2002-Sameiet Badebakken 2-34: Varamedlem med fast oppmøte fra 2002, Styremedlem fra 2003.
2000-2002ErgoEphorma: Vararepresentant i styret i ErgoEphorma (for de ansattes representanter).
1999-2005El & IT Forbundet hos ErgoEphorma: Hovedtillitsvalgt og leder fra 1999, Nestleder fra 2004.
1987-1988Krigskommisariat Akershus (nå en del av personell- og vernepliktssenter): Militærtjeneste og
kurs for sesjonsassistenter i forsvaret [attest], Kurs for tillitsmenn i forsvaret [kursbevis].

Annen erfaring og interesser
Referanser og anbefalinger
Referansene og anbefalingene her er hentet fra min side på LinkedIn: https://no.linkedin.com/in/larserikosterud
Flere anbefalinger finnes også i attestene fra EDB ErgoGroup, NHI-Datahøgskolen og Forsvaret, Hærstaben.

“Lars Erik Østerud har vært innleid for å bistå Horten kommune med gjennomføring som elektronisk
tellesentral i Vestfold for kommune-, fylkesting- og stortingsvalgene i 2007-2009-2011.
Han har hatt det overordnede ansvaret for konfigurasjon og oppsett av server, PC'er, scannere mm for telling og
verifisering, samt for opplæring av våre operatører. Løsningen har hatt en Win 2008R2-server med SQL2005,
pluss Win XP baserte klientmaskiner med Readsoftprogramvare for scanning og gjennkjenning, samt Eloptel
programvare for administrasjon og telling. I tillegg har han bistått med ad-hoc support under selve
gjennomføringen på valgnatten.
Lars Erik Østerud er guru med stor G på Eloptel og Readsoft, og han har høy arbeidskapasitet og er en
skikkelig problemfikser.”
Top qualities: Expert, High Integrity, Creative
Thomas Wullum, IT Sjef, Horten Kommune

“Lars-Erik was at the forefront of all the cases escalated to my team from his team always making sure they got
the highest attention. He never hesitated to take on a case, no matter how complex or critical and always
worked with us to help enable a quick solution.”
Anna Johansson, Professional Services Manager, ReadSoft Sverige AB

“Lars Erik har meget god kompetanse innefor skanning, Vi har jobbet sammen med valgsystem fra 2000 til
2011. Lars Erik har vært sentral i utviklingen av vår skannerløsning.”
John Sørby, Project manager, ErgoGroup

“Lars Erik er løsningsorientert og kompetent IT mann med særlig kompetanse på datafangsløsninger. Han har
vært ansvarlig for utvikling og drift av løsninger for maskinell opptelling ved valg. God kompetanse på
datafangstverktøy som Readsoft Forms og Invoices, PixEdit-”
Jørn Eriksen, KAM, ErgoGroup