[ Home | Photo pages | Apartment | Farm & cabin | Parent home | Car | Atari | ocr/icr | Firefox | Sports | Drammen | Asker | Search ]

Stemmevarsling av POI (interessepunkter),
fartsgrenser og fotobokser for TomTom GPSer

English info: This page contains info for norwegian TomTom GPS voice messages, no english version

Før oppsett av stemmevarsling for din TomTom må du laste ned nødvendige filer:

Ønsker du stemmevarsling når du er i nærheten av POI (interessepunkter),
når du kjører for fort eller for TomTom sin fotobokstjeneste så gjør følgende:

Ønsker du stemmevarsling for TomTom Forum Norge sin
fotobokstjeneste (gratis dugnadstjeneste) så gjør følgende:

Mister du varsellyder når du legger inn kartrettelser eller nye POI
eller mister du POIs du har lagt inn når du oppdaterer til nytt kart?


1) Stemmevarsling når du er i nærheten av POI (interessepunkter)


a) Velg "Endre preferanser"

b) Velg "Varsle når nær POI"

c) Velg type POI du vil varsles om

d) Velg ønsket avstand for forvarsel

e) Velg ønsket lyd for forvarsel

2) Stemmevarsling når du kjører for fort (bryter fartsgrensen)


a) Velg "Endre preferanser"

b) Velg "Sikkerhets preferanser"

c) Kryss "Varsle når jeg kjører fortere enn lovlig"

d) Velg "SenkFarten" som lyd

3) Stemmevarsling for TomTom sin fotobokstjeneste (uten hastighet)


a) Velg "TomTom tjenester"

b) Velg "TomTom fotobokser"

c) Velg "Endre varselpreferanser"

d) Velg "<Alle>"

e) Velg ønsket tid for forvarsel

f) Velg "Fotoboks" som lyd

4) Stemmevarsling for TomTom Forum Norge sin fotobokstjeneste (med hastighet)


a) Velg "Endre preferanser"

b) Velg "Varsle når nær POI"

c) Velg type fotoboks (gjenta a) til e) for alle)

d) Velg avstand for forvarsel (fartsgrense*5)

e) Velg en lyd (blir overstyrt av evt ATK-lyder)

[ Home | Photo pages | Apartment | Farm & cabin | Parent home | Car | Atari | ocr/icr | Firefox | Sports | Drammen | Asker | Search ]